Kategooria

Õigusabi

Ohutud või ohtlikud ravimid?

Kogu maailmas toimub regulaarselt suur hulk kohtuvaidlusi ravimite ohtlikkuse tõendamiseks, müügilubade tühistamiseks ning tekitatud tervisekahjustuste või surmade tõttu tekitatud kahjude hüvitamiseks. Ainuüksi Ameerika Ühendriikides oli aastatel 2008-2012 a vähemalt 100 000 kohtuasja ravimitootjate vastu (1), aga tegelikkuses on see vaid jäämäe tipp, kuna enamikke kahjustusi või surmajuhtumeid ei seostata konkreetse ravimiga mitte kunagi. Enamikke neist ravimitest kasutatakse ka Eestis.

Laste kaitse seadus või lastekaitse töötajate seadus?

Viimase aasta jooksul on palju kõneainet pakkunud uus kooseluseadus. Erinevatel tasanditel on palju arutletud mõiste perekond üle, vaieldud, millisest soost inimesed moodustavad perekonna ja millisest mitte. Usun, et meist igaühel on oma arvamus sellest või kui ka arvamust pole, siis… Jätka lugemist →

Lapse vähene kooliküpsus või intellektipuue? Jurist kommentaar

Jurist Henno Nurmsalu kommenteerib vanemate võimalusi oma lapse koolihariduslikes küsimustes kaasa rääkida.

Lendas üle käopesa?

Sissejuhatus Kui Randall McMurphy 1975. a menufilmis “Lendas üle käopesa” vanglaelule vahelduse toomiseks vaimuhaigust teeskles ja psühhiaatriaosakonda viidi, ei oleks ta ilmselt osanud oma halvemaski unenäos uskuda, et asi lõpeb lobotoomiaga (lõikus ajus, mille tulemusena inimene ei suuda enam kunagi… Jätka lugemist →

Inimese tervist puudutavad andmed ja andmetega seotud juriidika

Minnes arsti vastuvõtule või haiglaravile mõtleme me eelkõige sellele, kuidas oma tervisehädale lahendus leida. Vähem mõtleme sellele, et igast meie tegevusest arsti juures jääb  maha informatsioon, andmejälg.

Miks on „patsiendi ohutus“ Eestis nii tundlik teema? 1. lugu

Kaisa Nurmsalu refereerib Teele Orgse magistritööd „Patsiendi ohutus kui teadvustamata probleem Eesti tervishoiupoliitikas“ ja esitab oma mõtted patsiendi ohutuse teemaga seonduvalt.

Miks on „patsiendi ohutus“ Eestis nii tundlik teema? 2. lugu

Teele Orgse , kes oma magistritöös  „Patsiendi ohutus kui teadvustamata probleem Eesti tervishoiupoliitikas“ on toonud välja asjaolu, et Eestis puuduvad patsiendi ohutuse alane strateegia ja meetmed, sõnastas töö ühe eesmärgina soovi tõsta esile ja algatada diskussioon patsiendi ohutuse teemal. Tänaseks… Jätka lugemist →

Patsiendi õigused on asjatundlikule patsiendile

Hakates rääkima patsiendi õigustest soovin esmalt pöörata tähelepanu õiguste ja kohustuste teemale, millele iga lapsevanem võiks süvendatult mõelda. Meile meeldib teada, et meil on oma õigused, aga ei tohi unustada, et õigustega koos käivad alati kohustused.

© 2020 e-perekool