Miks on antud teatud keemilistele ühenditele, mis taimedes peituvad, nimetus eeterlik? Ja kui tegemist on eetriga, siis miks on lisaks nimetus õli?

Viimasele küsimusele on lihtsam vastata kui esimesele. Taimedest saadavale eeterlikule komponendile on antud nimetus õli seepärast, et see on vees lahustumatu ja käitub peaaegu nagu õli. Kui aga riidele panna tilk tavalist toiduõli ja sama kogus eeterlikku õli, siis viimane haihtub mingi aja möödudes. Toiduõli aga jätab õlise pleki riidele.

Kas siin on vastus ka esimesele küsimusele? Mingit moodi tõesti. Eeterlik tähendab haihtuv, aga hoomatav, märgatav, tunnetatav, samas nähtamatu. Taimedest saadav õli pole mitte mingi seletamatu energeetiline substants. See on keemiliselt määratletav ning koosneb erinevatest terpeenide rühma kuuluvatest komponentidest. Osad neist on kiiremini haihtuvad, osad aeglasemalt. Näiteks on siin monoterpenoidid, seskviterpenoidid, kumariinid, oksiidid jne. Nende nimetuste all on eraldi veel näiteks monoterpeenalkoholidena geraniool, linalool. Monoterpeen limoneen, alkoholina sabinool, borneool. Ketoonidena kamper, tujoon, karvoon, seskviterpenoid hamasuleen jne.

eeterlik õli
Silmaga nähtamatud haihtuvad komponendid

Igal keemilisel komponendil on oma nimi

Kõigil neil on veel vastavalt taimele, tema sugukonnale ning sealt edasi perekonnale omad nimetused. Näiteks koriander. Sugukond sarikalised, Apiaceae, perekond Coriandrum L. ning sellest perekonnast liik aedkoriander ehk Coriandrum sativum L. Aedkoriandrist valmistatud koriandriõlis on atsükliline monoterpenoid korianool, aga melissiõlis, täpsemalt sidrunmelissiõlis (sugukond huulõielised, Lamiaceae, liik Melissa officinalis L.), on atsüklilise monoterpenoidalkoholina geraniooli, aga aldehüüdina geraniaali ja neraali. Kui aga vaadata roosiõli (sugukond Rosaceae) ja sealt ühte perekonda kuuluvat taime Rosa x damascena, siis siin on atsükliliste monoterpenoididena geraniooli ja tsitronellooli, mis on alkoholidena.

Need on ainult üksikud komponendid ja üksikud näited, mis sai taimedel praegu välja toodud. Keemiliste komponentide rohkus, esinemine või puudumine on need, mis määravad meile eeterliku õli toime. Omakorda tähendab see, et lisaks eeterlike õlide teadmisele, tundmisele on vaja päris põhjalikku füsioloogia, patoloogia alast teadmist ja loomulikult teadmisi haigustest, haigustekitajatest.

Taime perekonnasisene ja liigisisene mitmekesisus

Lisaks sellele teadmisele on vajalik veel ka see teadmine, et taime perekonna siseselt erinevad liigid sisaldavad erinevas koguses, erinevas protsentuaalses suuruses mingeid keemilisi komponente. Näiteks toon siin tüümiani õli (sugukond Lamiaceae). Tüümiani perekonnast on aroomteraapias kasutusel neli erinevat. Kõigepealt Thymus mastichina L. cineolifera, mis sisaldab oksiididest 1,8-tsineooli 55-75% ja sellega määratletakse tema kasutamine aroomteraapias (samas omab ta tugevaid kontraidikatsioone, mis piiravad selle õli tarvitamist). Siis Thymus satureioides Cosson borneolcarvacroliferum, mis sisaldab just bitsüklilist monoterpeenalkoholi borneooli 28% ja fenoolidest karvakrooli 17% . Ka siin olev keemiline koostis määrab ära õli kasutamise, aga samas ka kontraindikatsioonid, mille puhul on ohtlik seda õli kasutada.

Kolmandaks aroomteraapias kasutatavaks tüümiani õliks on Thymus serpyllum L. See on meile kõigile tuttav nõmm-liivatee. Teena pole hullu, kuigi kontrainidkatsiooniks on rasedad, ehk raseduse puhul seda teed kasutada ei tohiks. Õlina aga on ta liiga ohtlik ning mina seda kasutada väikelastel ja ka lastel ei lubaks.

Neljandaks õliks on Thymus vulgaris L. Aga … . Kõigepealt liigi siseselt jaguneb see veel viieks ehk Thymus vulgaris L. geranioliferum, Thymus vulgaris L. linaloliferum, Thymus vulgaris L. paracymeniferum, Thymus vulgaris L. thujaloniferum, Thymus vulgaris L. thumoliferum. Sellest loetelust esimesel on peamiseks atsükliline monoterpeenalkohol geraniool, järgmises on atsükliline monoterpeenalkohol linalool (60-80%), mis määrab tema peamise kasutusala ja kolmandas õlis on monoterpeen paracymen ja seeläbi kasutusel peamiselt just reumaatiliste vaevuste ja artrooside ravis, vaevuste leevendamises.

Kõigist neist viiest luban mina kasutada väikelaste ja laste puhul vaid ühte. Samas kõik tüümiani õlid on vastunäidustatud rasedatele.

See oli vaid väike näide sellest, mida teab professionaalne aroomterapeut.

Kuidas on? Kas oskasite midagi siit välja lugeda? On lihtne? Isiklikult arvan, et eriala mitteõppinule siiski keeruline. Kui sõnade taga olevat maailma ei tea, ei mõista ka kirjutatut. Kas tõesti on võimalik soovitada ilma kasvõi algteadmisi omamata mingit õli täiesti tundmatule inimesele Facebookis?

Ülle Liivamägi