Alustame sõnaseletustest

Vastavalt Meditsiinisõnastikule on
Maks – la hepar, jecur, i liver, suur seedimise ja ainevahetuse elund, mille suurem osa paikneb kõhuõõne ülaosa paremal poolel. Loe rohkem meie eelmisest artiklist.
Metabolism – la metabolia, metabolismus, i metabolism (kr metabole muutus), vt. ainevahetus.
Ainevahetus – la metabolia, metabolismus, i metabolism, metabolism . Kudedes toimuvate keemiliste reaktsioonide summa.
Teine määratlus: “Kogu elu põhineb ensüümide poolt reguleeritud rakkude keemilistel reaktsioonidel, mida kokku nimetatakse ainevahetuseks” (Nienstedt 2005: 373).
Paratsetamool – la paracetamolum, paracetamol palavikku vähendav valuvaigisti.

Mis ravimid sisaldavad paratsetamooli?

Eesti ravimiregistris on registreeritud järgnevad ravimid, mis sisaldavad paratsetamooli: Algocal M; Co-Codamol; Coldrex; Dioppex; Doreta; Efferalgan; Fervex; Grippostad; Ibuparol; Padevix; Pamol; Panadol; Paracetamol; Accord; Paracetamol B.Braun; Paracetamol Basi 40mg/ml; Paracetamol GenMed;  Paracetamol Kabi; Paracetamol Sopharma; Paracetamol-Ratiopharm; Paracetamol Grindex; Paracetamol/Ascorbic Acid/Pheniramine Norpharm; Paracetamol/Codeine Vitabalans; Parafizz; Paraflux; Paramax Extra; Perfalgan; Solpadeine; Swispara; Talorbin; Tempidol; Theraflu; Triflunex; Zaldiar.
Teistes riikides on ravimitel mõnikord teistsugused nimed, näiteks ei pruugi ravimipakendilt leida sõna Paracetamolum, vaid toimeaine teise nimetuse Acetaminophen, mõnikord on kirjutatud APAP (acetyl-para-aminophenol).

Paratsetamooli metabolism

Iga paratsetamooli sisaldava ravimi infolehes (vt ka ravimi omaduste kokkuvõtet ehk SPC’d) on ühel või teisel moel kirjeldatud paratsetamooli reaktsioonid kehas. Siinkohal toetun dr Katrin Nõukase ettekandele „ Ägedad mürgistused“:

 • 85-90% konjugeerub glükuroon- või väävelhappega vesilahustuvateks inaktiivseteks ühenditeks, mis erituvad uriiniga
 • ca 5% eritub muutumatul kujul
 • 5-10% metaboliseerub CYPsüsteemis; tekib hepatotoksiline metaboliit (N-atsetüül-p-kinonoimiin; NAPQI)

Terapeutiliste annuste puhul konjugeeritakse metaboliit kiiresti glutatiooni poolt ja eritatakse uriini. Üleannustamise korral glutatiooni tagavarad ammenduvad, mille tõttu NAPQI kuhjub ja seondub kiirelt hepatotsüüdi pinnaproteiinidega, mille tulemusel tekib kudede nekroos ehk maksa(rakkude) hävimine.

Tugevalt lihtsustatult öeldes …

… on kogu küsimus selles, kui palju on maksas glutatiooni, et paratsetamoolist tekkinud maksarakke hävitavad ühendid (hepatotoksilised metaboliidid) kahjutuks teha?

Glutatioon on antioksüdant, millel on kehas väga palju elutähtsaid ülesandeid. Glutatioonide toidust saamine ja elutegevuseks rakendamine on lõppematu protsess. Kui koormata teadlikult keha mürkidega (sh ravimimürkidega), suunab keha loomulikult oma glutatiooni varud nende mürkidega toimetulemisele, et inimene ära ei sureks. Mõnikord ei ole varusid piisavalt, enamasti varusid siiski jätkub, kuid me peame alati meeles pidama, et varude kasutamine toimub normaalse arengu arvelt.

Kõik paratsetamooli sisaldavate ravimite infolehed sisaldavad informatsiooni maksakahjustuse ja võimaliku letaalse lõpu kohta. Samas on paratsetamool olnud viimastel aastakümnetel nii ajakirjanduses antud soovitustes kui kogu meditsiinisüsteemis laste palaviku alandamisel esmavalik. Alles viimastel aastatel on olulistest allikatest tulnud avalikkuse ette hoiatavat informatsiooni:

 • „Viimastel aastatel on saadud lisateavet selle kohta, et need (paratsetamooli kombinatsioonpreparaadid – toim) võivad laste ravis ohtlikud olla“ (Ravimiamet 2015:71).
 • „Lastele tuleb paratsetamooli anda täpselt juhise järgi ja vastavalt lapse kaalule. Kogemata võetud üleannuse korral tuleb kiiresti pöörduda arsti poole, sest paratsetamoolile on olemas vastumürk. Paratsetamooli pikaajaline üleannustamine võib tekitada raskeid maksakahjustusi.“ (TervisPluss 2014).

Maksakahjustuse kulg

Maksakahjustuse kulg on rohkem või vähem täpsustatult ravimi infolehes (SPC) kirjeldatud. Järgnevalt toetun veel dr Nõukase ettekandele.

 • „I faas (24 h) – võib olla asümptoomne; nõrkus; maosooletrakti ärritusnähud (iiveldus-oksendamine); uimasus; HAT tavaliselt muutusteta; analüüsid normis (transaminaaside tõus algab tavaliselt ca 12 t pärast ravimi võtmist)
 • II faas (18-72 h) – maksakahjustuse avaldmumine; valud parema roidekaare all; ilmne transaminaaside ja bilirubiini hulga tõus; algavad hüübimishäired; võimalik toksiline nefropaatia – oligouuria. Subjektiivselt võib patsient ka selles faasis kaebusteta olla.
 • III faas (72-120 h) – maksa tsentrilobulaarne nekroos koos ohtlike hüübimishäiretega; maksapuudulikkusest tingitud entsefalopaatia; portaalhüpertensioon; süvenev ikterus, hüpoglükeemia oht. Võimalik ex letalis maksapuudulikkusest.
 • IV faas (5-21 päeva) – soodsa kulu korral nii analüüside kui enesetunde täelik normaliseerumine.“ (Nõukas 2007).

Mida teha paratsetamooli mürgistuse korral?

Suurim probleem on niisiis selles, et liiga suure annuse saanud inimesel/lapsel ei ole halb olla, maksarakud hävinevad märkamatult. Kahetsusväärsed on juhtumid, mil inimene on võtnud haiguse ja valude korral mitmel päeval järjest erinevaid paratsetamooli sisaldavaid ravimeid ning saanud kumuleeruvalt toimeaine üledoosi.
Kui selline situatsioon tekib, siis on äärmiselt oluline sõita erakorralise meditsiini vastuvõttu, anda juhtunust ülevaade ning hoida käepärast informatsiooni, et vastumürk (atsetüültsüsteiin ehk ACC) on olemas. Ravi võib olla juba hilinenud, kuid võib ka inimese elu päästa.

Kui kindel on see, et paratsetamool toimib palavikku alandavalt ja valu vaigistavalt?

Ravimite infolehed sisaldavad mh järgmist informatsiooni: „Toimemehhanism ei ole täpselt selge.“ (Paracetamol Ratiopharm 125 S, SPC); „Valuvaigistava toime täpne mehhanism on veel välja selgitamata. /…/ Peamine toime hõlmab arvatavasti prostaglandiini sünteesi pärssimist hüpotaalamuses.“ (Paracetamol Basi, SPC).

Avalikkuses oleme hakanud kohtama informatsiooni, mis seab kahtluse alla paratsetamooli raviva toime tõhususe. Näiteks on läbi viidud uuringuid, kus on võrreldud palavikuhaigeid lapsi: neid, kes on saanud paratsetamooli nendega, kes paratsetamooli ei saanud. Selle uuringu kokkuvõte on, et tulemused on väga vastukäivad. (Meremikwu jt 2002).
Eesti ajakirjanduses on olnud näiteks järgnevad artiklid
„Palaviku alandamine paratsetamooliga ei muuda raskete haigete prognoosi“; „Uus uuring: paratsetamoolist selja- ja liigesevalude leevendamisel abi pole“.

Miks kasutada paratsetamooli?

Kui kõik vajalik on ravimi infolehes kirjas ja iga ravimi kasutaja või lapsevanem on kohustatud ravimi infolehte lugema, siis miks võtavad inimesed ise või annavad oma lastele paratsetamooli?

Mari Kalkun

Kasutatud allikad:

 • Meremikwu M, Oyo-Ita A (2002). “Paracetamol for treating fever in children”. Cochrane Database Syst Rev (2): CD003676. doi:10.1002/14651858.CD003676. PMID 12076499.
 • Nienstedt, W., Hännine, O., Arstila, A., Björkvist., S.-E. (2005). Inimese füsioloogia ja anatoomia. Tallinn: Medicina.
 • Nõukas, K (2007). Ägedad mürgistused. Ettekanne. http://www.esy.ee/dok/ettekanne/myrgistused.pdf (16.03.2016).
 • Paracetamol Ratiopharm 125 S. Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC). Eesti ravimiregister. Www.ravimiamet.ee
 • Paracetamol Basi 40mg/ml. Ravimi omaduste kokkuvõte (SPC). Eesti ravimiregister. Www.ravimiamet.ee
 • Ravimiamet (2015). 20 aastat ravimistatistikat Eestis. Tartu.
 • TervisPluss (01.12.2014). Üks küsimus: Mis vahe on paratsetamoolil, aspiriinil ja ibuprofeenil? http://www.ohtuleht.ee/606103/uks-kusimus-mis-vahe-on-paratsetamoolil-aspiriinil-ja-ibuprofeenil (02.03.2016)