Täna on e-perekoolis lugemiseks ühe lapsevanema kiri sellest, kuidas ta avaldas kirjalikult soovi, et tema lapse pilte ei avalikustataks, kuid vaatamata sellele kool ja kohalik omavalitsus seda siiski tegid. Lisatud on jurist Henno Nurmsalu kommentaar.

internetiturvalisusKommentaarist nähtub, et Eesti Andmekaitse Inspektsioon on sõnaselgelt öelnud, et “Selline avalikustamine võib ohustada laste turvalisust. Kindlasti ei tohi laste fotod olla otsingumootoritele avatud.“ (vt täpsemalt siit). See on näiteks ka üks põhjus, miks e-perekooli õppevideotes on meil näitamiseks nukud, mitte tited ja lapsed.

Ometi oli see lapsevanem ainuke, kes asjale tähelepanu pööras. Samuti on teada veel tuhandeid ja tuhandeid pilte, mida võime internetist leida, kus lapse pilt, nimi ja kool või lasteaed on otseselt seostatavad.

Internetiturvalisus on oluline teema, vastavaid programme, veebisaite, koolitusi jmt on hulgaliselt (vt näit www.targaltinternetis.ee), hiljuti oli ka ETV Pealtnägijas sellest pikem lugu.

Kuidas on siis ometigi nii, et ka muidu ettevaatlikud vanemad ise riputavad oma lastest pilte üles ja levitavad neid ning lubavad seda ka lapse eest seisvatel asutustel/organisatsioonidel teha?

Põhjusi on mitmeid – soov oma lapsega uhkustada; soov tõendada, et oled hea lapsevanem jpm. Päris sageli võib aga olla ka tegemist küsimusega, et isegi kui väga ei tahaks, et mu lapse pilti ei levitataks, siis lihtsat julgust öelda, et minu laps seda ei vaja, ei ole. Järgnev juristi kommentaar toob välja, et seaduslik alus keeldumiseks on sõnaselgelt olemas. Mida enam lapsevanemaid seda teeb, seda rohkem otsivad ja leiavad lahendusi ka koolid jt asutused/organisatsioonid, kuidas levitada infot ilma inimese põhiõigusi rikkumata.

Mari Kalkun