Mees ja naine on loodud erinevalt ja erinevaks. Inimese parem kehapool on meheliku energia kandja, vasak kehapool naiseliku. Parem kehapool väljendab jõudu, aktiivsust, tegutsemistahet jt., vasak kehapool sissepoolepööratust, empaatiat, sisetunnet jt. Sarnase iseloomustuse saab anda ka ajupoolkerade töö iseloomu järgi – paremat kehapoolt juhib vasak ajupoolkera, mille ülesandeks on loogiline mõtlemine, objektiivsus, konstrueerimisoskus jt, samas parema ajupoolkera ülesannete hulka kuulub intuitiivsus, koostöö jt.

 

Usk on irratsionaalne, st selleks, et uskuda tuleb oma loogilis-kriitiline mõtlemine korraks tasalülitada. Loogilise mõtlemise alus on meid ümbritseva maailma tajumises ja põhjuse- tagajärje suhte loogikas. Usk tähendaks, et me aktsepteerime mõtet, et sellest maailmast väljaspool on veel midagi ja võimalik, et meie arusaamistele täiesti vastandlikku. Enamasti püüame tavamaailma loogikale mittevastavaid kogemusi kas ignoreerida või endale kinnitada, et küll teadus neile kunagi vastuse leiab. Seega kaitseme oma mõistust ja maailmapilti lihtsalt silmi sulgedes. Mees teab, et ta on ratsionaalse mõtlemise osas naisest võimekam ning ei soovi oma väikest edumaad loovutada.

 

Elus tuleb aga teha otsuseid ja oluline pole mitte niivõrd see, et mehe otsustusvõime on treenitum ja ühiskondlikult aktsepteeritavam, vaid oluline on teha ÕIGE otsus. Kõigele vaatamata mees oma sisemas teab, et  vaimne maailm on olemas ning teab sedagi, et naisele on läbi intuitsiooni ja sisetunnetuse antud suuremad võimed selle maailmaga kontakti saada. Seega pakun mehele harjutuse, kuidas teha perekeskel võimalikult õigeid otsuseid.

 

Ütleme, et mingi probleemi lahendamiseks on mehel ratsionaalne otsustus A ja naisel intuitiivne otsustus B. Mees testib kriitiliselt naise otsustust B ja leiab, et see ei ole kuigi ratsionaalne. Ja nüüd põhiosa: kui naine hakkab oma otsustust õigustama loogiliste põhjendustega, püüab leida ratsionaalseid argumente, siis võib mees rahuliku südamega otsustuse B tagasi lükata ning võtta vastu otsuse A. Kui aga naine tunnistab, et tõepoolest otsustus B on ajuvaba, aga temas on kindel intuitiivne veendumus, et seekord (vaid) on otsustus B õige, siis tark mees usaldab oma naise sisetunnet ja võtab vastu otsuse B.

 

Eks sama tehnikaga saab mees hakkama ka usuga – ta vaid seekord usaldab, et on Jumal ja et tema teab ja teeb kõike paremini kui mehe mõistus.

 

Milleks see (ratsionaalselt) mehele hea on? Nagu te eelnevast arutlusest nägite, on mehel võimalik oma tugevusele – kriitilisele mõistusele – saada lisaks uue supervõime – naise intuitsiooni!  Naine on niikuinii kogu aja (seda saladust küll enda teada hoides) kasutanud mehe mõistust kui imevõimet oma pere eest hoolitsemiseks.

Ülo Liivamägi, 19. märtsil 2014. aastal