e-perekool on logiraamat ja artiklite kogumik, kuhu panevad oma mõtted ja refereeringud kirja Sternum Koolituse õpetajad, terapeudid ja õpilased.

Artiklite teemadevalik väljendab meie õppetöös käsitletavaid teemasid, seega osaliselt on kirjutatud lood õppematerjaliks Sternumi emadekooli, kultuuriloo, homöopaatia, refleksoloogia ja aroomteraapia õpilastele. Paljude lugude eesmärgiks on laiema avalikkuse teavitamine konkreetsetel hetkel aktuaalsetel teemadel.

e-perekoolis viidatakse teistele allikatele (raamatud, ajakirjad, internetiartiklid jmt). Ühelegi allikale viitamine ei tähenda, et e-perekool toetab või jagab allika omanike või autorite maailmavaadet.

Mõned lood sisaldavad salajasi isikuandmeid (näit tervis), sel juhul ei ole artiklite juures autorite nimesid.

e-perekooli artiklitele võib viidata, eeldusel et viitate allikale: www.e-perekool.ee

e-perekool kuulub mittetulundusühingule Aktiivsünnituse Perekeskus ning on seotud Ülle Liivamägi Perekooli ja Sternum Koolitusega.

Ettepanekud ja kommentaarid on oodatud aadressil toimetaja@sternum.ee