Hama beads

Nutimaailmas on näpitsvõtet vähe vaja. Nii meil, täiskasvanutel kui lastel. Koolis on lastele veel mõned nõudmised, kus käehoid ja sõrmede tundlikkus mängivad oma osa – kirjatehnika ja igasugune käsitöö, mõnel lapsel ka pillimäng või kunstiring – kuid kui hinne 3 või 4 rahuldab, pole lisapingutusi vaja. Nutiseadme kasutamisest “hangunud” pöial ja kogu käelaba koos sõrmedega võivad rahulikult oma olekus jätkata.

See ei olekski oluline, kui inimese käe ja sõrmede liikuvusest ja tundlikkusest ei sõltuks tema üldine tundlikkus ning mõtlemis- ja otsustusvõime. Kas tõesti see kõik sõltub nüüd äkki käe tundlikkusest? Loomulikult mitte ainult. Aga on üldine teadmine, et näppude tööst sõltub aju areng. Aju ei ole aga vaja ainult selleks, et mäletada, kus asub Iraan ja kuidas käib hüpotenuusi arvutamine. Aju tähendab ka arutlus- ja otsustusvõimet. Need on vajalikud igas olukorras ehk elus toimetulekuks.

Tehnoloogiline maailm meie ümber ei nõua meilt ja lastelt enam käe kasutamist, st ei toimu elus toimetuleku baasvõime arendamist. Sest siin kehtib sama reegel kui iga muu ala puhul – kui ei treeni, toimub taandareng. Kas me aga seda soovime?

Mina ei soovi. Seetõttu tuleb kasutada tänapäevaseid võimalusi, et käe tundlikkust hoida ja arendada. Nö arendavaid harjutusi ei suuda normaalne inimene üle ühe nädala regulaarselt teha. Loovtegevus köidab aga üldjuhul alati. Küsimus on pigem aja leidmises ja vahendite olemasolus.

Hama helmed on meile ja meie lastele üks väga hea võimalus hoida näppusid ja aju aktiivses tegevuses. Lisaks, selle tegevusega on võimalik nii täiskasvanul kui lapsel kogeda puhast rõõmu.

Et oma kehale meelde tuletada, mida tähendab näpitsvõte, on hea kasutada võimalust Sternum Poes 24. augustil – poe avamispäeval toimuval Hamade meisterdamisel. Pean silmas just täiskasvanuid ja suuremaid lapsi. Lasteaia vanuses olevad lapsed teevad oma kätega veel küllalt palju, kooli uksest sisse astudes koondub aga tähelepanu muudele tegevustele.

Oleme harjunud nägema ja mõtlema, et meisterdamised on käte treenimiseks ja aju arenguks vajalikud eelkõige väikestele lastele, et suuremad lapsed ja täiskasvanud teevad selliseid asju juba vahelduse, loomingu, eneseväljenduse pärast.

Proovige korra Hama nuppudega midagi valmis teha – see, mida meie käelt see lihtne tegevus nõuab, on üllatav!

Mõnusat meisterdamist!

Mari Kalkun