Peeter Põld on Eesti kasvatusteaduse rajaja, kes elas ja tegutses 20. sajandi alguse Eestis. Täna saab tema tegevus teenimatult vähe tähelepanu hoolimata tema hindamatust panusest. Peeter Põllu õpetus kasvatusest on tänasel päeval vägagi aktuaalne, see põhineb kindlatel, selgetel ja arusaadavatel, meie kultuuriruumi sobivatel väärtustel.

Maie Tuulik kirjutab Peeter Põllu kasvatusõpetust käsitleva raamatu kokkuvõttes:

“Kasvatuse ja hariduse üheks eesmärgiks on juhtida inimene enesetunnetusele, oma võimete väljaarendamisele, iseseisvale ja vabale otsustusele. “Instrumendid” selleks on meis endis – meie mõistus ja meie südametunnistus, mis ootavad töökorda seadmist.

Kui me tänapäeval rõhutame hariduse peamise sihina toimetuleku õpetamist nüüd ja praegu, siis Peeter Põld ja klassikaline pedagoogika nägi peaeesmärgina inimese enese olemuse muutumist, vaimsete väärtuste inimloomusesse istutamist, et ta võtaks omaks, saaks osa ning arendaks edasi kogu inimkonna poolt loodud kultuuriväärtusi, et tema enda elukvaliteet muutuks, et areneks välja tema kõlbeline karakter.” (2007: 200).

Maie Tuuliku raamat “Peeter Põld” (välja antud 2007. aastal) on kirjutatud lihtsas keeles viies sügava austusega meid Peeter Põllu õpetuse juurde.

Internetist võime leida Peeter Põllu kohta veel:

  • Wikipediast: http://et.wikipedia.org/wiki/Peeter_P%C3%B5ld
  • Tallinna Ülikoolist: http://www.tlu.ee/peeter_pold/peeter_pold.html

Mari Kalkun, 5. märtsil 2014. aastal

Loe e-perekoolis: Kas sina oled oma lapsele sõber? Kaisa Nurmsalu. 5.03.2014